top of page

Menneske-landskap

18. okt 2015

@TÅRNSALEN

Nystedts vokalkomposisjonar har vore til stade i Volve Vokals repertoar sidan ensemblet vart starta i 2006.
Gjennomgåande i hans musikk er 
eksepsjonelt godt komposisjonsteknisk handverk, kreativ bruk av tekst og spanande moglegheiter for tolking.
Å arbeide med Nystedt er utfordrande, 
inspirerande og 
utviklande, og har på mange måtar bidrege til å forme Volve 
Vokals kunstnarlege profil.

 

Volve Vokal ynskja difor å heidre Knut Nystedts liv og virke med framsyninga

Menneskelandskap. I framsyninga vart det valgt ut repertoar som har vore med ensemblet sidan starten, men òg nye,

uinnspelte og meir ukjende verk.

Tittelen på framsyninga var frå verket hans 'Menneskelandskap', skrive til Rygge Pikekor i 1991.

I Menneskelandskap ynskja ensemblet, i Nystedts and, å nytte teknologiske nyvinningar i utforskinga av konsertformatet, med utgangspunkt i vår eigne særeigne stil. Me hadde difor med oss multimedia-kunstnar Egil Paulsen på prosjektet. 

Foto: Elise Årdal

 

"Menneskelandskap"

Tårnsalen, KODE 4  - Lysverket [18. okt 2015]
Foto: Elise Årdal

bottom of page