top of page

Kollektivt orkestrert?

8. okt 2016

@GRAND SELSKAPSLOKALER

Kollektivt orkestrert var 10-års jubileumsførestillinga til Volve Vokal. 

I denne førestillinga framførte me musikk som har vore viktig for Volve Vokal si utvikling dei siste ti årena, kombinert med ei reise gjennom vårt visuelle uttrykk, som også har vore i stadig endring. Ei fullverdig markering av eit jubileum er heller ikkje komplett utan eit blikk til dei neste ti årene; ny musikk, nye format og stadig nysgjerrighet rundt og eksperimentering med kva mulegheiter som ligg i eit vokalensemble for kvinnestemmer.

I april 2016 spela Volve Vokal også inn CDen 'Eingong'. Denne vart gitt ut hausten 2016 i forbindelse med jubileet. 

"Kollektivt orkestrert"

Grand Bergen [2016]
Foto: Elise Årdal

bottom of page