top of page

Gråtonar

5. okt 2014

@HÅKONSHALLEN

I 2014 var det 200 år siden Grunnloven ble vedtatt av Riksforsamlingen på Eidsvoll. 

I denne anledninga inntok me den ærverdige Håkonshallen i Bymuseet i Bergen, som ga ei god ramme for Volve Vokal si førestilling: "gråtonar".  

I kvardagen er me omgitt av lovar og reglar, både skrivne og uskrivne, som alle menneske forholder seg til i større eller mindre grad. Gjennom norsk musikk frå ulike sjangrar og epokar utfordra Volve Vokal skrivne og uskrivne reglar si plass og verknad på oss, som individ og samfunn. "Gråtonar" var inspirert av begrep som tolking, makt og friheit, og forholdet mellom menneske og lov sto sentralt og vart utforska nærare, både musikalsk og visuelt.

"Gråtonar"

Håkonshallen [5. okt 2014]
Foto: Jørn Lavoll

bottom of page