top of page

Det kvanser seg

28. okt 2017

@KODE1

I Volve Vokal leikar me mykje, både musikalsk og fysisk. Den kunstnarlege leiinga i koret har lenge hatt eit ynskje om å lage ei førestilling der me kan bruke og reindyrke denne leikenheita til å skape eit kunstuttrykk som er retta mot eit yngre publikum. 28. oktober spela me difor barneførestillinga ‘det kvanser seg’ fire gongar i nyrestaurerte lokaler i festsalen på KODE 1. Alle førestillingane vart utsolgt.
 

"Det kvanser seg"

KODE 1 - Permanenten [2017]
Foto: Elise Årdal

bottom of page