top of page
vv_imagemark_brown.png

Volve Vokal er eit vokalensemble for kvinnestemmer som held til i Bergen. Vi har som mål å vere nyskapande på høgt kunstnarisk nivå. Vi søkjer stadig å utvide det visuelt-musikalske spelerommet innafor korsjangeren og fremje ny norsk vokalmusikk for kvinnestemmer. Ein viktig visjon for ensemblet er å arbeide med å gjere samtidsmusikken meir tilgjengeleg, då særskild gjennom å nytte ulike kunstuttrykk i musikkformidlinga, og å gje tilskodarane heilskaplege konsertopplevingar. Ensemblet freistar å utforske korkonsertsjangeren og tilføre kormiljøet nye impulsar. Ensemblet blei stifta 19. september 2006 etter en idé og på initiativ av Gro Espedal.

Volve Vokal er eit vokalensemble for kvinnestemmer som held til i Bergen. Vi har som mål å vere nyskapande på høgt kunstnarisk nivå. Vi søkjer stadig å utvide det visuelt-musikalske spelerommet innafor korsjangeren og fremje ny norsk vokalmusikk for kvinnestemmer. Ensemblet blei stifta 19. september 2006 etter en idé og på initiativ av Gro Espedal.

Gro Espedal - dirigent

Espedal er dirigent, musikkpedagog og lærarutdannar, utdannet frå Høgskolen i Bergen, Griegakademiet, UiB og NTNU.

Ved sida av arbeidet som dirigent i Volve Vokal arbeider Espedal som førsteamanuensis i pedagogikk ved Høgskulen på Vestlandet. I korarbeidet er ho særskild oppteken av klang og potensialet som ligg i koristane sine stemmer, og legg stor vekt på myndiggjering av ensemblet.

Saman med Volve Vokal ynskjer ho å utforske koret som form eller sjanger og eksperimentere med korkonserten sine moglegheiter.

Thea Meidell Sjule - dirigent

Sjule har musikkpedagogisk utdanning frå Høgskolen i Bergen og Volda og har direksjonsstudier frå konservatoriet i Tromsø.

Ho er for tida tilsett på klassisk fordypningsprogram ved Bergen kulturskule og i fleire barne- og vaksenkor i Bergensområdet. Sentralt i Sjules arbeid står eit ynskje om å kuratere helkunstopplevinger med kormusikk i sentrum. Sjule har arrangert, komponert og utvikla fleire konsepter og forestillinger for og saman med Volve Vokal i si tid som kunstnarleg leiar, ofte med det kollektive eksperimentet og improvisasjon som utgangspunkt.

Hild C. Vang - scenisk-visuell leiar

Vang er scenekunstnar og kunstpedagog, utdanna frå Universitetet i Bergen og Høgskolen i Bergen.

Ho har medverka i flere sceneproduksjonar og har regissert ei rekkje framsyningar, inkludert de fleste av Volve Vokal sine produksjoner.

Vangs teaterestetikk finn seg i krysninga mellom det fysisk-visuelle og det lydleg-musikalske. Ho jobbar ofte med teknologiske element og opererer primært innafor eit performativt  dramaturgisk landskap.

Volve Vokal er eit vokalensemble for kvinnestemmer som held til i Bergen. Vi har som mål å vere nyskapande på høgt kunstnarisk nivå. Vi søkjer stadig å utvide det visuelt-musikalske spelerommet innafor korsjangeren og fremje ny norsk vokalmusikk for kvinnestemmer. Ein viktig visjon for ensemblet er å arbeide med å gjere samtidsmusikken meir tilgjengeleg, då særskild gjennom å nytte ulike kunstuttrykk i musikkformidlinga, og å gje tilskodarane heilskaplege konsertopplevingar. Ensemblet freistar å utforske korkonsertsjangeren og tilføre kormiljøet nye impulsar. Ensemblet blei stifta 19. september 2006 etter en idé og på initiativ av Gro Espedal.

bottom of page