top of page

MUSIKK

 

Volve Vokal har som mål å vere nyskapande på høgt kunstnarleg nivå. Repertoaret er variert, men med ny, norsk vokalmusikk som satsingsområde.

 

Ein viktig visjon for ensemblet er å arbeide med å gjere samtidsmusikken meir tilgjengeleg, då særskild gjennom å nytte ulike kunstuttrykk i musikkformidlinga, og å gje tilskodarane heilskaplege konsertopplevingar.

Ensemblet freistar å utforske korkonsertsjangeren og tilføre kormiljøet nye impulsar.

Ensemblet gav hausten 2016 ut EP'en 'Eingong'. 

Menneskelandskap (2015)
La Borde//Grenseløse navn – Synsmaskinen (2018)
bottom of page